Spółka stała się Towarzystwem Budownictwa Społecznego Lokum sp. z o.o.

Drukuj

Podczas sesji Rady Miasta w grudniu ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę o tym, że spółka Lokum stanie się Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Z dniem dzisiejszym, tj. od dnia 11 marca 2020 r., spółka działa pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum sp. z o.o.

Zmiana nazwy Spółki wynika ze zmiany formy organizacyjno-prawnej w towarzystwo budownictwa społecznego, co skutkuje ograniczeniem zakresu działalności Spółki i dostosowaniem Aktu Założycielskiego do wymagań ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Od dnia dzisiejszego przedmiotem działalności Spółki jest:

 

  1. budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  2. nabywanie lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,
  3. przeprowadzanie remontów i modernizacja obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  4. wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa,
  5. sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jej własności,
  6. sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność,
  7. prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Celem dokonanych zmian jest umożliwienie Gminie w sposób bardziej efektywny realizowanie zadań własnych: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, zapewnianie lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym w szczególności gminnego budownictwa czynszowego.

 

Spółka jako TBS będzie mogła wprowadzić nowe formy najmu, tj.: najem z możliwością wykupu mieszkania na własność, najem lokalu, który wyremontuje przyszły najemca. Ponadto spółka nadal będzie mogła korzystać z możliwości preferencyjnych form finansowania inwestycji mieszkaniowych. Wszystko po to, aby polepszyć sytuację mieszkaniową mieszkańców Świnoujścia.

 

Spółka niezmiennie pozostaje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Ww. zmiany nie powodują zmiany KRS, NIP i REGON.

 

Spółka informuje, że wszystkie umowy, które zawarła Spółka, w szczególności umowy partycypacji, nie wymagają podpisania aneksów, a wszystkie warunki pozostają bez zmian.

 

 

ul. Wyspiańskiego 35C
72-600 Świnoujście

NIP 855 160 06 39
KRS 0000851315
REGON 386684858

Biuro Obsługi Klienta

Czynne od 7:30 do 15:15
Od poniedziałku do piątku
Tel. 91 321 22 80 wew. 55
e-mail sekretariat@tbslokum.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej