Regulamin określający zasady, w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań

Drukuj

Spółka informuje o zmianach w „Regulaminie określającym zasady, w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań stanowiących zasoby Spółki Lokum sp. z o.o. oraz zasady najmu tych lokali”, dalej jako „Regulamin”, które obowiązują od dnia 4 grudnia 2019 r.

 

Zmiany, jakich dokonano, związane są z:

  1. ustawową zmianą definicji dochodu, przy czym ww. zmiany dotyczą jedynie zmian redakcyjnych (tj. wprowadzenia aktualnych numerów dzienników urzędowych) oraz wprowadzenia kolejnego świadczenia, którego nie wlicza się do dochodu,
  2. wprowadzeniem dla partycypantów możliwości wyboru standardu wykończenia mieszkań, tj. w standardzie „pod klucz” bądź w standardzie „deweloperskim”, a tym samym konieczności dokonania odpowiednich zmian w Regulaminie.
    Aktualną treścią Regulaminu można pobrać z zakładki „Do pobrania”.

ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej