Inwestycja – realizacja

Drukuj

Lokum sp. z o.o. informuje, że planowana inwestycja, polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego czynszowego przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera w Świnoujściu, przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

 

We wrześniu 2018 r. rozstrzygnięte zostały dwa kluczowe postępowania przetargowe:

  • na wybór wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które zakończyło się podpisaniem umowy z firmą Lux-Dom Iwona Fogt Busler oraz
  • na wybór nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi przez wykonawcę, który to przetarg wygrała firma NBQ sp. z o.o. ze Szczecina.

 

W grudniu 2018 r. Spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na podstawie której uzyskała preferencyjny kredyt z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Pierwsze prace przygotowawcze na placu budowy rozpoczęły się jeszcze we wrześniu 2018 r. Jednocześnie Wykonawca rozpoczął opracowywanie szczegółowej dokumentacji budynku, tj. 
projektu wykonawczego. Od początku rozpoczęcia budowy do końca marca 2019 r. zrealizowano następujące prace:

  1. wykonano wykop do rzędnej posadowienia wraz z zagęszczeniem gruntu,
  2. wylano beton podkładowy oraz wykonano niezbędną hydroizolację,
  3. zazbrojono i zabetonowano płytę fundamentową oraz słupy części podziemnej,
  4. wykonano ściany żelbetowe części podziemnych, zazbrojono i zabetonowano podciągi stropu nad garażem,
  5. zazbrojono i zabetonowano strop nad garażem,
  6. rozpoczęto wznoszenie ścian nadziemia. 

Poniżej dokumentacja zdjęciowa, przedstawiająca przebieg realizacji inwestycji: od początku, tj. od końca września 2018 r. do końca marca 2019 r.

 


 Kwiecień 2019 r.


 

 

ul. Armii Krajowej 12/210 A
72-600 Świnoujście

NIP 855 15 878 96
KRS 0000634801
REGON 364 942 088

Biuro

Czynne od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
Tel.91 486 58 66, 503 129 520
e-mail sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
Bank Pekao SA, Nr konta:
76 1240 3927 1111 0010 6907 3154

Strona używa cookies Dowiedź się więcej